Pályázatok

A Continental Dohányipari Csoport független családi tulajdonban álló magáncég, amely több, Európában működő dohányipari vállalatot egyesít. A Continental Dohányipari Zrt. széles választékban gyárt és értékesít dohánytermékeket, jelenleg több mint 450, a minőség és fejlődés iránt elkötelezett munkavállalót foglalkoztat. A vállalat által előállított dohányipari termékek a magyar piacon ismertek, az export tevékenység eredményeként pedig már 30 országban elérhetőek.

A vállalat a humánerőforrás fejlesztésre nagy hangsúlyt fektet, mivel a versenyképességet csak jól képzett munkatársakkal lehet elérni és megőrizni. A megfelelően képzett és elkötelezett munkavállalók a vállalat alapvető erőforrásai.

A Continental Dohányipari Zrt. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül Munkahelyi képzések támogatására pályázott és összesen 33 786 375 Ft vissza nem térintendő támogatást nyert. A GINOP-6.1.5-17-2018-00102 azonosítószámú projekt során megvalósuló képzésekkel a Continental Dohányipari Zrt. dolgozói átfogó, a vállalkozás működéséhez szükséges ismeretekkel gazdagodnak, így hatékonyabban járulnak hozzá a cég hosszú távú stratégiájának megvalósításához.

A projekt során lebonyolításra kerülő képzések:

 • Személyes hatékonyság fejlesztése
 • Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák fejlesztése tréning 4 modulban
 • Korszerű vezetői kompetenciák fejlesztése
 • Tréneri és facilitátori alapkompetenciák fejlesztése
 • Angol nyelvi képzés 2 csoportban
 • Ipar 4.0 képzés
 • ISO belső auditor képzés
 • Hajtás és vezérléstechnika üzemeltető (PLC) képzés
 • Hidraulikus és pneumatikus rendszer üzemeltetője
 • Targoncavezető képzés
 • Minőségellenőrzés képzés

PROJEKT ALAPADATAI

Pályázó neve: Continental Dohányipari Zrt.

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.5-17-2018-00102

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a Continental Dohányipari Zrt-nél

Támogatás összege: 29 835 890 Ft

Összköltsége: 29 877 190 Ft

A támogatás mértéke: 99,89 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.07.02.

A projekt befejezése: 2021.07.05.

A projektről további tájékoztatás érhető el: euprojektek.hu

A képre kattintva a tábla PDF-ben letölthető.

 

GINOP Plusz-3.2.1-21
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A projektek célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.

 

1. ütem

Kedvezményezett neve: Continental Dohányipari Zrt.

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról     

Támogatás összege: 7.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 50 %

Befejezés időpontja: 2022.08.11.

 

A projekt keretében megvalósított képzések bemutatása:

-Együttműködésfejlesztés

-Konfliktuskezelési gyakorlatok

-Csapatépítés: a csapat együttműködésénak fejlesztése

-Haladok a korral – informatikai ismeretek: word és excel magasabb szinten

-Angol nyelvi képzés

 

Együttműködésfejlesztés

Együttműködés és csoportszerepek
A csoporton belüli együttműködés alapjai
Csoporton belüli szerepek a Belbin teszt alapján
Az együttműködés fogalma
Az együttműködő magatartás jellemzői
A kompromisszum és a konszenzus közötti különbség
Kooperációs hibák felismerése és kezelése

 

Konfliktuskezelési gyakorlatok

Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai)
Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása
Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása

 

Csapatépítés: a csapat együttműködésénak fejlesztése

Az együttműködés minőségét befolyásoló tényezők, a csoporton belüli együttműködés alapjai
Az együttműködő magatartás jellemzői és jelei a csoportban
A csoport és a csapat közötti különbségek
A kommunikáció fontossága a csapat együttműködésében
A csapaton belüli szerepek befolyásoló ereje, a dinamika kialakításában játszott szerepe.
Érzelmek és szükségletek a csapaton belül
Minden témára vonatkozó módszertani tartalom: szituációs játékok és kihívást jelentő feladatok közös megoldása és feldolgozása (Kolb tapasztalati tanulás modelljét alkalmazva a gyakorlatban).
Haladok a korral – informatikai ismeretek: word és excel magasabb szinten

Szöveg formázása, betűtípusok váltása, képek beszúrása, méretezése, elhelyezése, hivatkozások felvétele, korrektúra megjegyzések használata, táblázat beszúrása és szerkesztése, exportálás pdf dokumentumba.
Smart Art ábrák használata, lábjegyzetek kezelése.
Tartalomjegyzék, ábrajegyzék és képek jegyzékének készítése, oldalszámok beszúrása, diagramok készítése, lapelrendezések változtatása, stílusok használata a szerkesztés során.
Munkaterületek összekapcsolása, kereszthivatkozás és keresztképletek, választó lista készítése, automatikus funkciók beállítása, nagy adattáblák kezelés, szűrések, sorba rendezések stb.
A word és az excel összekapcsolása, körlevelek készítése.
A fenti kompetenciák gyakorlása egyéni feladatokon keresztül.
Angol nyelvi képzés

Egyszerű célhatározói mellékmondatok
Tanácsadás you’d better, should, why don’t you
Melléknevek közép és felsőfoka
Igék melyeket 2 tárgy követ give, buy stb.
Present Perfect ever, never
Egyszerű jelen idő (kérdés, válaszadás)
Alanyra és tárgyra rákérdezés
Be és a have got
Kérdőszavak Who? What? Whose?
Rövid válaszok
Kérdő szórend
Gyakoriságot kifejező határozószók
Egyszerű jelen idő
Elöljárószók használata időpontok kifejezésére
Összetett főnevek
Közlekedés, útbaigazítás
Ellentétpárok
Időjárás
Javaslatok, tanácsok
Sport
Orvosnál (testrészek, alapbetegségek, sérülések stb.)
Telefonhívások kezdeményezése, fogadása
Telefonszámok, email címek kifejezése
Rövid, egyszerű üzenet átvétele ismétlés vagy körülírás mellett  ‐ mondanivaló egyszerű módon történő kifejezése
Közvetlen munkakörrel kapcsolatos rövid, egyszerű feljegyzések és üzenetek írása.
Vizuális információk leírása szűk szókincs alkalmazásával konkrét munkahelyi szükségletek terén
Rövid, begyakorolt, alapvető előadás tartása közvetlen munkakörrel, munkával kapcsolatos témában
Mondanivaló tisztázása gesztusok segítségével, a nyelvi készletéből nem megfelelő szó használata esetén
Nagyon rövid megnyilatkozások, érdeklődés kifejezése
Munkafolyamatok, fejlődés megbeszélése, feladatok kiosztása
Gyakorlati problémákkal kapcsolatos vélemény kifejtése
Egyszerű információ kérése
Teendők megvitatása, kedvelés, preferálás kifejezése
Ismétlés kérése
Annak jelzése, hogy követi‐e a beszélgetést
Mondanivaló pontosításának kérése
Kérés, felajánlás
Ismerős és begyakorolt feladatokban korlátozott

 

2. ütem

Kedvezményezett neve: Continental Dohányipari Zrt.

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról     

Támogatás összege: 10.162.108 Ft

Támogatás intenzitása: 50 %

Befejezés tervezett időpontja: 2023.11.30

 

A projekt keretében megvalósuló képzések bemutatása:

-Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

-Időgazdálkodás

-Haladok a korral – informatikai ismeretek: excel (haladó) (16 óra)

-Haladok a korral – informatikai ismeretek: excel – függvények és makrók (haladó) 

-Haladok a korral – informatikai ismeretek: word és excel (16 óra)

-Angol nyelvi képzés

-Problémamegoldási ismeretek

-Minőségirányítási munkatárs képzése

-Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés

 

Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).
Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása
Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.
 

Időgazdálkodás

Időszemlélet: hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?
Időperspektívák teszt kitöltése
Idő vs. folyamatszemlélet – Idő és hatékonyság viszonya
Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)
Priotási elvek, prioritási rendszer felépítése
Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár
Időrabló tényezők, szokások azonosítása a mindennapokban
Időnyerők a mindennapi munkában
A halogatás okai és típusai – hogyan fordítsuk a javunkra?
Hogyan támogatja a munkakörnyezet kialakítása a hatékony munkavégzést?
A szokások hatalma a mindennapjainkban: hogyan takarítsunk meg időt a szokásaink átalakításával?
Kulcsszavak: időszemlélet, folyamatok, időmenedzsment technikák, fókusz, halogatás, időrablók, rendszer.
 

Haladok a korral – informatikai ismeretek: excel (haladó) (16 óra)

Függvények használata magasabb szinten (pl. FKERES, összetett HA függvény, SZUMHA, ÖSSZEFŰZ stb.)
Diagramok készítése: adatok a diagramokhoz, diagramtípusok, létrehozás, módosítás, vizuális effektusok.
Szűrés és sorba rendezés magasabb szinten (színek, értékek összehasonlítása, rendezése)
Pivot táblák létrehozása, kezelése, rendszerezése, adatok összehasonlítása
 

Haladok a korral – informatikai ismeretek: excel – függvények és makrók (haladó) 

Matematikai és statisztikai függvények
Dátum- és idő függvények
Logikai és pénzügyi függvények
Adatbázisfüggvények
Szövegfüggvények
Mátrix függvények
Egymásba ágyazott függvények
Makró felhasználási területei a résztvevő (munka)életében
A makró alapját jelentő folyamat megtervezése
A Fejlesztőeszközök menüpont
A VBA és a makrók
Makrók létrehozása, rögzítése, megszüntetése, törlése
Makrók szerkesztése, megtekintése, módosítása
Makrók futtatása
Korábban rögzített makrók használata az Excelben
Makróvédelmi beállítások módosítása az Excelben
Makrómodul másolása egyik füzetből a másikba
Makró hozzárendelése objektumhoz, alakzathoz vagy grafikus elemhez
Makró hozzárendelése egy gombhoz
Makró hozzárendelése munkalapon elhelyezett vezérlőelemhez
A makrók engedélyezése és letiltása az Office-fájlokban
Makrók további alkalmazásának területei és lehetőségei
 

Haladok a korral – informatikai ismeretek: word és excel (16 óra)

Word szövegszerkesztő funkciói, beállítási lehetőségei.
Word szövegszerkesztés
Excel táblázatkezelő funkciói
A függvények, képletek használata
 

Problémamegoldási ismeretek

A probléma megfogalmazása, ábrázolása
A csoportos problémamegoldás szabályai
Adatgyűjtési módszerek a probléma okának feltárására
A problémával kapcsolatos adatok ábrázolása táblázatban és grafikonon
Gyökérok elemzési módszerek
Megoldási lehetőségek értékelése, sorrendbe állítása
A problémamegoldás megvalósításának megtervezése
Az eredmény visszaellenőrzése, nyomon követése

 

Minőségirányítási munkatárs képzése

Minőségirányítási rendszer alapok
Mérés jelentősége, metrológiai fogalmak
Statisztikai fogalmak
Átvételi minőségellenőrzés elvei
Mérési eredmények dokumentálása
Probléma megelőzés
Problémamegoldás, fejlesztés
 

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
Gépészeti alapozó feladatok
Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
 

Angol nyelvi képzés